Viralliset säännöt pelilaudalla

Nämä säännöt ovat suomennos ITHF:n pelisäännöistä. Jos suomennos on ristiriidassa virallisen englanninkielisen säännöstön kanssa, noudatetaan alla olevaa suomenkielisen version tulkintaa.

1. Järjestyssäännöt

Kaikkien pelaajien tulee käyttäytyä hyvän urheiluhengen mukaisesti. Pöytäjääkiekon tärkeimpiä arvoja ovat reilu peli ja kunnioitus kanssapelaajia kohtaan.

2. Pelimalli ja pelilaudan valmistelut

2.1 Vain Stigan valmistamia pelilautoja saa käyttää.
2.2 Muoviset maalikupit on poistettava pelilaudoista ennen käyttöönottoa.
2.3 Pelilaudat tulee kiinnittää tukevasti alla oleviin pöytiin.
2.4 Jään liukkautta tulee ylläpitää samantasoisena kuin avaamattomissa peleissä
2.5 Pelaaja A saa halutessaan kiinnittää ns. ?härpäkkeen?* pelaajan B maaliin. Tällöin A:n tulee tarjota toista identtistä härpäkettä B:lle, joka saa päättää, käytetäänkö härpäkettä myös A:n maalissa.

3. Pelifiguurit

3.1 Pelifiguureina käytetään Stiga Play Off -version pelifiguureja, eli kaikilla pelaajilla on oltava maila samalla puolella figuuria.
3.2 ITHF tai turnauksen tuomaristo voi sallia toisenlaisten figuurien käytön, mikäli siihen on hyvä syy.

4. Ottelut

4.1 Yksi ottelu kestää viisi (5) minuuttia.
4.2 Aika kuluu, vaikka kiekko ei olisi kentällä.
4.3 Ajanottoon tulee käyttää aina ääninauhaa.
4.4 Noin 15-30 sekuntia ennen peliä on ääninauhalta kuuluttava pelin alkamisesta muistuttava äänimerkki tai musiikki. Nauhalla tulee kuulua myös äänimerkit tasaisten väliaikojen (joko 100 tai 60 sekunnin välein) jälkeen. Viimeiset 30 sekuntia tulee merkitä musiikilla. Ottelu päättyy loppusummeriin.
4.5 Mikäli ottelu pitää aloittaa alusta (esimerkiksi teknisten ongelmien vuoksi), kaikki pelaajat pitävät ennen ottelun keskeyttämistä tekemänsä maalit.
4.6 Mikäli jompi kumpi pelaajista ei ole pelin äärellä 30 sekuntia ottelun alkamisen jälkeen, häviää tämä pelaaja ottelunsa turnaussääntöjen mukaisin lukemin.
4.7 Mikäli toinen pelaaja luovuttaa kesken ottelun vastustajan vaatiessa tätä jatkamaan ottelua, pelin luovuttanut pelaaja menettää kaikki tekemänsä maalit ja vastustaja saa 5 ylimääräistä maalia.
4.8 Pudotuspeleissä ottelun päätyttyä tasatilanteeseen, pelataan jatkoaika yhdestä maalista.

5. Aloitukset

5.1 Kaikki ottelut aloitetaan asettamalla kiekko keskiympyrän keskelle. Peli alkaa äänimerkistä. Jos jompikumpi pelaaja aloittaa ennen äänimerkkiä, uusitaan aloitus pudottamalla.
5.2 Aloitukset tulee tehdä pudottamalla kiekko pelilaudan keskipisteeseen 5.3 Keskushyökkääjän ja vasemman puolustajan tulee pysyä keskiviivan omalla puolella keskiympyrän ulkopuolella. Keskushyökkääjä ei saa koskea pudotettuun kiekkoon ennen kuin kiekko on osunut jäähän.
5.4 Kiekko tulee pudottaa vakaalla kädellä noin viisi (5) senttimetriä pelifiguurien päiden yläpuolelta. Kiekko tulee pudottaa vaaka-asennossa, ja sen tulee olla molemmille pelaajille näkyvissä ennen pudotusta.
5.5 Pudottavan pelaajan tulee aina olla varma siitä, että vastustaja on valmiina pelaamaan ennen kiekon pudottamista. Jos aloituspudotus on huono, voi vastustaja vaatia uutta aloitusta tai pudottaa kiekon itse uudestaan. Jos pelaaja tekee jatkuvasti huonoja pudotuksia pudotuspeliottelussa, voi vastustaja vaatia otteluun puolueetonta pudottajaa.
5.6 Aloituksesta on kuluttava kolme (3) sekuntia ennen kuin maalinteko on sallittua. Tämä sääntö on voimassa myös puolueettoman henkilön pudottaessa kiekon pelilaudalle.
5.7 Ennen kuin maali voidaan hyväksyä, tulee aloituksen jälkeen tapahtua jokin seuraavista:
(a) Kiekko osuu kaukalon laitaan vähintään 3 sekuntia aloituksen jälkeen.
(b) Kiekko koskettaa jotain muuta pelifiguuria kuin hyökkäävää keskushyökkääjää tai puolustavaa maalivahtia vähintään 3 sekuntia aloituksen jälkeen.
(c) Kiekko syötetään keskushyökkääjälle tarkoituksella. Jos on epäselvää, saiko keskushyökkääjä kiekon harkitusta syötöstä vai vahingossa, puolustava pelaaja (tai tuomari, jos paikalla) päättää, saako keskushyökkääjä tehdä suoran maalin. Jos ei saa, maali on aina mahdollista tehdä keinoilla (a) ja (b).
5.8 Pudotuspeleissä voidaan aloitukset suorittaa puolueettoman pudotuksen lisäksi myös niin, että puolueeton henkilö asettaa kiekon keskelle ja pyytää molempia pelaajia kertomaan, kun ovat valmiita aloittamaan. Peli alkaa puolueettoman henkilön antamalla signaalilla, esim. ?Hep!? tai "Go!".

6. Maalinteko

6.1 Kiekon täytyy pysyä maalissa, jotta maali voidaan hyväksyä. Ulos tulleita maaleja ei lasketa. Jos kiekko käy maalissa ja tulee ulos, ottelua jatketaan keskeytyksettä.
6.2 Kiekot tulee poistaa maalipussista/-lokerosta ennen seuraavaa aloitusta.
6.3 Maali, joka tehdään painamalla kiekko hyökkäävän pelaajan maaliverkkoa tai maalivahtia vasten (ja siten kohottamalla kiekko), hylätään, ellei kiekko osu kaukalon laitaan tai toiseen hyökkäävään pelaajaan matkallaan kohti maalia.
6.4 Maali, jossa aseteltu kiekko lyödään jalalla (ei mailalla) maaliin, hylätään, ellei kiekko osu kaukalon laitaan tai toiseen hyökkäävään pelaajaan matkallaan kohti maalia. Pyöräyttämällä tehty oikean jalan potkumaali kuitenkin hyväksytään. Samoin hyväksytään kaikki ensimmäisestä kosketuksesta tehdyt jalkamaalit.
6.5 Loppusummerin aikana tehdyt maalit hylätään.
6.6 Jos pelaajafiguuri tai maalivahti hajoaa samaan aikaan, kun kiekko menee maaliin, maali hyväksytään.
6.7 Pelilautaa liikuttamalla tehty maali hylätään.

7. Maalivahdin alue ja maaliviiva

7.1 Jos kiekko pysähtyy maalivahdin alueelle siten, että se koskettaa maaliviivaa, mutta ei kosketa maalivahtia, puolustava pelaaja voi sanoa ?saarto? tai "block", ja ottelua jatketaan uudella aloituksella.
7.2 Jos kiekko on pysähtyneenä maalivahdin alueella, mutta ei kosketa maaliviivaa, on puolustavan pelaajan jatkettava pelaamista.

8. Maalinteko

8.1 On kiellettyä pitää kiekkoa hallussaan yrittämättä tehdä mitään havaittavaa yritystä maalintekoon. Tätä kutsutaan passiiviseksi pelaamiseksi.
8.2 Vastustaja voi huomauttaa toista pelaajaa, jos tämä pelaa passiivista peliä sanomalla "passiivista peliä" (passive play). Huomautuksen jälkeen kiekollisen pelaajan on 3 sekunnin sisällä laukaistava kiekko kohti maalia tai syötettävä keskushyökkääjälle. Muutoin jatketaan uudella aloituksella, jossa huomauttanut pelaaja pudottaa kiekon.
8.3 Jos kiekko on ollut pelifiguurin hallussa yhtäjaksoisesti yli 5 sekuntia, vastustaja voi antaa varoituksen. Sekunnin kuluessa varoituksesta kiekko on toimitettava alueelle, jossa vastustava pelaaja voi koskea kiekkoon. Muussa tapauksessa vastustaja voi keskeyttää pelin sanomalla “stop” ja jatkaa peliä tekemällä uuden aloituksen. Jos ottelulla on tuomari, voidaan käyttää ajastinta, joka ilmaisee 5 ja 6 sekunnin hallussapidon äänimerkein.
8.4 Mikäli pelaajien välillä syntyy erimielisyyksiä passiivisen pelaamisen suhteen pudotuspeleissä tai mikäli yksittäinen pelaaja saa turnauksen aikana useita valituksia passiivisesta pelaamisesta, voidaan paikalle pyytää molempien hyväksymä puolueeton henkilö (tuomari) seuraamaan kyseisen pelaajan peliä. Tuomarin ollessa paikalla pelaajat eivät saa huomauttaa sääntörikkomuksista itse ja tuomarin on pudotettava passiivisesta pelaamisesta seuraavat aloitukset.
8.5 Jos pelaaja toistuvasti rikkoo näitä passiivisen pelaamisen sääntöjä turnauksessa, turnauksen tuomarit voivat määrät sääntöjä rikkoneen pelaajan pelaamaan uudelleen ottelut joissa hänen epäillään sääntöjä rikkoneen. Tuomareiden on valvottava näitäotteluita. Jos sääntörikkomuksien takia uudelleen pelattavien otteluiden määrä on liian suuri (enemmän kuin kolme), häviää sääntöjä rikkonut pelaaja automaattisesti kaikki nämä ottelut turnaussääntöjen mukaisin lukemin.

9. Väliintulo

9.1 Pelaaja voi painaa omia pelifiguurejaan vain silloin, kun kiekko on täysin hänen hallussaan.
9.2 Jos pelaaja tekee maalin tämän vastustajan painaessa pelifiguurejaan, maali hyväksytään.
9.3 Jos (kiekollinen) pelaaja huomaa, että vastustajan figuurit ovat kohonneet ylös, hän voi pyytää vastustajaansa painamaan figuurinsa alas, ja vastustajan täytyy tehdä näin. Peli jatkuu, kun molemmat osapuolet ovat taas valmiina.
9.4 Jos pelaaja syöttää kiekon painaessaan figuurejaan, suoritetaan aloituspudotus.
9.5 Kovakourainen pelaaminen jossa pöytä tärisee niin paljon, että kiekko liikkuu, on kiellettyä.
9.6 Jos jokin figuureista menettää kiekon hallinnan pelin tärinän vuoksi, on kiekko palautettava tälle figuurille.
9.7 Pelin aikana on pelaajilta kiellettyä pitää kättä lähellä jäätä sellaisella tavalla, joka voi haitata peliä. Jos pelaajan käsi osuu liikkuvaan kiekkoon pelin aikana, vastustaja saa joko asetella kiekon paikkaan, jonne kiekko olisi päätynyt (esim. maaliin tai jonkin pelaajan haltuun) tai vaatia uuden aloituksen, jonka hän itse pudottaa. Jos on epäselvyyttä paikasta, johon kiekko olisi päätynyt, ratkaisun tulee suosia vastustajaa.

10. Pelin keskeyttäminen

10.1 Jos peli häiriintyy merkittävästi tavalla, joka on selvästi molempien pelaajien havaittavissa tai joka tekee pelaamisen mahdottomaksi toiselle pelaajista (esim. rikkoutunut ratas, vipu tai pelin jalka, valot sammuvat, peliin ilmestyy toinen kiekko tms.), ottelu on keskeytettävä välittömästi. Keskeytyksen aikana tehdyt maalit hylätään. Jos toisen pelaajan peli häiriintyy lievästi tavalla, jota vastustaja ei huomaa ja joka vain lievästi heikentää toista pelaajaa (esim. irronnut kumitappi/tatti/laku, irronnut maaliverkko, vääntynyt vipu, hieman paikaltaan irronnut pelin jalka), tämän pelaajan tulee keskeyttää peli sanomalla ?stop?. Muussa tapauksessa häiriön aikana tehdyt maalit hyväksytään. Ottelu jatkuu, kun molemmat pelaajat ovat valmiita jatkamaan.
10.2 Jos ottelun keskeyttämisen myötä kuluu huomattavan paljon aikaa, täytyy menetetty aika lisätä pelin loppuun. Peli voidaan keskeyttää loukkaantumisen takia vain, jos loukkaantuminen on näkyvä (haava, katkennut kynsi, verta tms.). Jos ei-näkyvästi loukkaantunut pelaaja ei kykene jatkamaan peliä 30 sekunnin aikana, hän häviää ottelun 0-5. Vastustajan suostumuksella peli voidaan kuitenkin keskeyttää myös ei-näkyvän loukkaantumisen takia.
10.3 Pelin keskeytyksen aikana tehdyt maalit hylätään.
10.4 Jos kiekko on selvästi jollain pelaajalla hallussa ennen pelin keskeytystä, jatketaan peliä siitä, missä kiekko oli ennen keskeytystä. Muussa tapauksessa suoritetaan aloituspudotus keskiympyrään.
10.5 Jos ajanotto keskeytyy (ongelma pelinauhassa tai äänentoistossa), ottelu keskeytetään. Jäljelle jäänyt aika arvioidaan, ja ottelua jatketaan siten, että ottelun pituudeksi kertyy mahdollisimman tarkasti 5 minuuttia. Jos ongelman ajanhetkeä ei voida luotettavasti todentaa, arvion tekee kilpailun järjestäjä (runkosarjakierrokset) tai tuomari (pudotuspelit). Jos tuomaria ei ole, pelaajat sopivat pelattavasta ajasta keskenään.

11. Puolustaja-maalivahti-puolustaja

11.1 Jos pelaaja syöttää kiekon jommalta kummalta puolustajalta omalle maalivahdilleen tavalla jota ei voi estää, pelaaja ei voi edelleen syöttää kiekkoa maalivahdilta toiselle puolustajalleen tavalla jota ei voi estää. Jos pelaaja tekee tällaisen kahden syötön kombinaation, vastustaja saa tehdä aloituksen keskiympyrään.

  © Suomen Pöytäjääkiekkoliittowebmaster@poytajaakiekko.net