Suomen Pöytäjääkiekkoliitto Ry:n vuosikokouspöytäkirja 2002

 • Aika: 19.1.2002 klo 14.00-14.30
 • Paikka: Ressun lukion liikuntasali, Kalevankatu 8, Helsinki
 • Läsnä:
  • Jari Sahlgren
  • Jussi Tiainen
  • Kari Järmälä
  • Hannel Valtonen
  • Kauko Valtonen
  • Jari Turunen
  • Kristian Iso-Tryykäri
  • Mika Lindqvist
  • Vesa Virri
  • Erik Lindgren
  • Hannu Pajunen
  • Mika Myllykangas

1. Kokouksen avaaminen

Liiton puheenjohtaja Hannu Pajunen avasi kokouksen.

2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Hannu Pajunen, sihteeriksi Erik Lindgren ja pöytäkirjantarkistajiksi Hannele ja Kauko Valtonen.

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Työjärjestys

Hyväksyttiin liiton hallituksen sihteerin Erik Lindgrenin laatima esityslista.

5. Tilinpäätös vuodelta 2001, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

Luettiin vuosikertomus. Tilintarkastajien lausuntoa ei ollut vielä saatu.

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös SM-joukkuekisojen yhteydessä toukokuussa pidettävässä kokouksessa.

7. Vuoden 2002 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus

Toimintasuunnitelma luettiin ja hyväksyttiin. Talousarvio vuodelle 2002 on 1000 €. Jäsenmaksu on 2-3 € riippuen kisajärjestäjän esittämästä laskelmasta. Järjestäjä tilittää tämän summan liitolle jokaista kuhunkin kisaan osallistuvaa pelaajaa kohti. Liitto yrittää saada vastineeksi Stigalta jokaiselle kisajärjestäjälle viisi peliä.

8. Uuden hallituksen valitseminen

Valittiin puheenjohtajaksi Jussi Tiainen ja rahastonhoitajaksi Kauko Valtonen. Sihteerin hallitus valitsee itse varsinaisista jäsenistä, jotka ovat seuraavat: Hannele Valtonen, Kristian Iso-Tryykäri, Jari Turunen ja Vesa Virri. Varajäseniksi valittiin Mika Lindqvist ja Kari Järmälä.

9. Tilintarkastajien valitseminen vuodelle 2002

Tilintarkastajiksi valittiin Hannu Pajunen ja Erik Lindgren.

10. Muut käsiteltävät asiat

Päätettiin, että liiton kotisivuille laitetaan ilmoitus, jolla haetaan ensi kaudeksi kisajärjestäjiä.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.30

Muistion vakuudeksi

Hannu Pajunen
puheenjohtaja

Erik Lindgren
sihteeri

  © Suomen Pöytäjääkiekkoliittowebmaster@poytajaakiekko.net