Suomen Pöytäjääkiekkoliitto Ry:n vuosikokouspöytäkirja 2003

 • Aika: 25.1.2003 klo 14:39-15:25
 • Paikka: Leppävaaran lukio, Veräjäpellonkatu 10, Espoo
 • Läsnä:
  • Ismo Aulaskari
  • Kristian Iso-Tryykäri
  • Anssi Järvinen
  • Mikko Kääriäinen
  • Seppo Kosonen
  • Erik Lindgren
  • Mika Lindqvist
  • Mika Myllykangas
  • Jari Sahlgren
  • Jussi Tiainen
  • Timo Toivonen
  • Niko Tuominen
  • Jari Turunen
  • Hannele Valtonen
  • Kauko Valtonen
  • Vesa Virri

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Jussi Tiainen avasi kokouksen klo 14:39.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Jussi Tiainen, sihteeriksi Vesa Virri, pöytäkirjantarkastajiksi Anssi Järvinen ja Kauko Valtonen sekä ääntenlaskijoiksi Ismo Aulaskari ja Niko Tuominen.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

5. Tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkistajien lausunto

Käsiteltiin. Todettiin, että vuosi 2002 tuotti voittoa noin 300 euroa, jolla kuitattiin edellisen vuoden tappioita.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä

Todettiin puheenjohtajan olevan jäävi käsittelemään ko. asioita, joten tämän kohdan aikana puheenjohtajana toimi Jari Sahlgren.

Vahvistettiin tilinpäätös ja hyväksyttiin tili- ja vastuuvapaus edellisen vuoden hallitukselle.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

Toimintasuunnitelma puuttui, joten sen vahvistaminen jätettiin seuraavalle yleiskokoukselle.

Yhdistyksen tulo- ja menoarvio hyväksyttiin.

Päätettiin, että sekä yhdistyksen liittymis- että jäsenmaksu vuonna 2003 on nolla euroa eli sitä ei peritä.

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet

Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi yksimielisesti Timo Toivonen.

Muun hallituksen kooksi päätettiin neljä henkeä. Hallitukseen valittiin varsinaisiksi jäseniksi Kristian Iso-Tryykäri, Anssi Järvinen, Mika Lindqvist ja Jari Sahlgren.

Hallituksen varajäseniksi valittiin Ismo Aulaskari ja Mikko Kääriäinen.

9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä

Valittiin tilintarkastajiksi Jussi Tiainen ja Jari Turunen.

Valittiin varatilintarkastajiksi Mika Myllykangas ja Vesa Virri.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:25

Jussi Tiainen
puheenjohtaja

Vesa Virri
sihteeri

Anssi Järvinen
pöytäkirjantarkastaja

Kauko Valtonen
pöytäkirjantarkastaja

  © Suomen Pöytäjääkiekkoliittowebmaster@poytajaakiekko.net